Công ty về môi giới thương mại những điều bạn cần nên

Mục lục

Công ty về môi giới là một trong bốn hoạt động trung gian thương mại mà Luật thương mại 2005 quy định. Vậy môi giới thương mại là gì? Đặc điểm môi giới thương mại?

Công ty về môi giới thương mai

Công ty về môi giới mại là một trong bốn hoạt động trung gian thương mại mà Luật thương mại 2005 quy định. Xét về bản chất thì môi giới thương mại là một loại hình dịch vụ thương mại. Theo Từ điển tiếng Việt của Viện ngôn ngữ học, môi giới được hiểu là làm trung gian để cho hai bên tiếp xúc, giao thiệp với nhau.

Công ty về môi giới thương mai điều bạn cần biết
Công ty về môi giới thương mai

Tương tự với cách hiểu thông thường về môi giới, Điều 150 Luật thương mại 2005đã định nghĩa môi giới thương mại như sau:

“Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ và hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới”.

>>>Xem thêm: Top những kỹ năng làm việc trong kinh doanh cần thiết cho người mới

Môi giới thương mại có những đặc điểm sau

Chủ thể của quan hệ môi giới thương mại:

Công ty về môi giới gồm bên môi giới và bên được môi giới, trong đó bên môi giới phải là thương nhân, có đăng kí kinh doanh để thực hiện dịch vụ môi giới thương mại và không nhất thiết phải có ngành nghề đăng kí kinh doanh trùng với ngành nghề kinh doanh của các bên được môi giới.

Bên được môi giới không nhất thiết phải là thương nhân. Trong hoạt động môi giới thương mại, không phải tất cả các bên được môi giới đều có quan hệ môi giới thương mại với bên môi giới mà chỉ bên được môi giới nào kí hợp đồng môi giới với bên môi giới  thì giữa họ mới phát sinh quan hệ môi giới thương mại.

Nội dung của hoạt động môi giới :

Tổng hợp câu hỏi ôn thi chứng chỉ môi giới bất động sản mới nhất - Dự án  NovaLand
Nội dung của hoạt động môi giới :

Nội dung của hoạt động môi giới rất rộng, bao gồm nhiều hoạt động như: Tìm kiếm và cung cấp thông tin cần thiết về đối tác cho bên được môi giới, tiến hành các hoạt động về giới thiệu hàng hóa, dịch vụ cần môi giới, thu xếp để các bên được môi giới tiếp xúc với nhau, giúp đỡ các bên được môi giới soạn thảo hợp đồng thi có yêu  cầu. Mục đích của hoạt động môi giới là các bên được môi giới giao kết hợp đồng với nhau.

Hình thức hợp đồng môi giới thương mại:

Công ty về môi giới quan hệ môi giới thương mại được thực hiện trên cơ sở hợp đồng môi giới. Hợp đồng môi giới được giao kết giữa bên môi giới và bên được môi giới. Đối tượng của hợp đồng môi giới chính là công việc môi giới, cung cấp cơ hội giao kết hợp đồng giữa bên được môi giới với bên thứ ba.

Luật thương mại 2005 không quy định về hình thức của hợp đồngmôi giới thương mại trong khi hầu hết các hoạt động trung gian thương mại như ủy thác, đại diện, đại lý thương mại lại quy định phải lập thành văn bản hoặc hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Quan hệ môi giới thương mại:

Quan hệ môi giới thương mại được thực hiện trên cơ sở hợp đồng môi giới. Hợp đồng môi giới được giao kết giữa bên môi giới và bên được môi giới, bên môi giới phải là thương nhân còn bên được môi giới không nhất thiết phải là thương nhân. Đối tượng của hợp đồng môi giới chính là công việc môi giới nhằm chắp nối quan hệ giữa các bên được môi giới với nhau. Hình thức của hợp đồng môi giới không được   Luật thương mại 2005 quy định.

>>>Xem thêm :Jeff App – Hỗ trợ tìm kiếm vốn vay tốt, lãi suất hấp dẫn

Quyền và nghĩa vụ của các bên

Tại Sao Nên Chọn Một Chuyên gia Môi Giới Bất Động Sản
Quyền và nghĩa vụ của các bên

Quyền và nghĩa vụ của bên môi giới và bên được môi giới khi tham gia quan hệ hợp đồng môi giới được quy định trong LTM 2005, trong các luật về những hoạt động môi giới đặc thù như: Môi giới bảo hiểm, môi giới hàng hải, môi giới chứng khoán, môi giới bất động sản.

Nghĩa vụ của bên môi giới

Công ty về môi giới theo các văn bản này, nhìn chung bên môi giới có những nghĩa vụ sau:
Bảo quản các mẫu hàng hóa, tài liệu được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn trả cho bên được môi giới sau khi hoang thành viên môi giới;

Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lí của các bên được môi giới, nhưng không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của họ;
Không được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp có sự ủy quyền của bên được môi giới.

Như vậy, khi thực hiện hoạt động môi giới, bên môi giới được quyền yêu cầu bên được môi giới cung cấp mẫu hàng hóa, tài liệu để thực hiện việc môi giới.

Trách nhiệm của các bên

Trong quá trình môi giới, người môi giới phải chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên tham gia giao dịch mà họ dự định chắp nối. Do chỉ là người trung gian đứng giữa trong quan hệ giao dịch thương mại nên bên môi giới không phải chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của các bên được môi giới.

Qua bài viết trên đã cho các bạn biết về Công ty về môi giới những kiến thức bạn cần nên biết. Hy vọng qua bài viết trên đã cho các bạn thêm nhiều kiến thức cho bản thân nhé.
Lộc đạt-tổng hợp
Tham khảo ( luatduonggia, luatminhkhue, … _